905 - Eerste steen Licht en Lucht 1911

Op 21 mei is er in het Paviljoen van Toen aan de Borneolaan 1 een tentoonstelling geopend over 100 jaar Woningstichting! Maar 100 jaar Woningstichting betekent ook terug kijken naar hoe het allemaal eens is begonnen. Nou kan ik wel schrijven er was eens een, maar dat klinkt zo sprookjesachtig. Een stukje historie leert ons dat eind 1921 door de Helderse gemeenteraad werd besloten tot oprichting van een Woningstichting waarbij, de op dat moment vier bestaande verenigingen werden opgeheven. Een van die vier verenigingen werd in 1910 te ’s-Gravenhage opgericht als vereniging tot vermindering van de  woningnood te Helder, met de toepasselijke naam Licht en Lucht. En laat het nou juist de vereniging Licht en Lucht  geweest zijn die geschiedenis heeft geschreven waar we heden ten dage best een beetje trots op mogen zijn. Want de enige eerste steen die er in Den Helder te vinden is op een gebouw of woning van Woningstichting Den Helder vindt je op het adres Fabrieksgracht 59. En daarop staat de tekst: Ter herinnering aan H. E. Baron van Asbeck Luitenant der 1e klasse stichter der Woningvereniging Licht en Lucht in 1911. De stichter van Licht en Lucht was Herman Erwin baron van Asbeck geboren op 24 oktober 1870 te Weesp en op 10 januari 1922 overleden in ’s-Gravenhage! 

905 - Eerste steen Licht en Lucht 1911