Op maandag 28 augustus bestaat het Helders Fanfare Corps 100 jaar. Reden voor een feestje bij het Corps is er helaas niet. Het Corps telt nog maar een handje vol leden.

Het Corps heeft daarom besloten om o.a. het vaandel, een uniform en archiefstukken  te schenken aan het Helders Museum. 

Deze stukken zijn nu te bezichtingen in het museum.